لیست برای 1-روانشناسی و مشاوره (1)

روان شناس فردی و مشاور خانواده

حل تعارضات فردی، بهبود روابط بین فردی، کمک به شناخت احساسات، افکار و رفتار، آموزش مهارت های زندگی نظیر تصمیم گیری، ابراز وجود، بیان احساسات، […]

  • تهران
  • 1 سال قبل
InShot_20200916_110511544
مهدیه حسام